Hvordan fungerer det, når jeg vælger "Levering på køkkenbordet"?

Følg
Osuma.dk er din personlige assistent, som køber ind for dig. Frugt, grøntsager, mælk, kød og frostvarer - alt leveres lige fra butikkens køledisk direkte ind på dit køkkenbord. Transporten sker i vores moderne køle- og frysebiler, hvor alle varer opbevares ved den foreskrevne temperatur. Så snart dine varer er leveret, så tager vi alt emballage med igen, og du har derfor kun dine varer. Derfor koster det dig heller ikke noget for emballagen.
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer