I kan ikke se ID på dem, som bestiller cigaretter og alkohol. Hvordan tjekker I så det?

Følg